LAVA MUSIC ONLINEคนเลว

เนื้อร้อง ทำนอง ณรงค์ ดนตรี ชานนท์ (M), ณรงค์


รู้ว่าทำ มีคนเสียใจ รู้ว่าทำ มีคนร้องไห้
รู้ที่ทำ มันไม่มีหัวใจ รู้ทั้งรู้ ยังทำไปใด้

เพราะรักจริง เธอทุ่มเททุกอย่าง เพราะไว้ใจ เธอจึงเสียน้ำตา
ให้เขามากไป เขาไม่เคยเห็นค่า เขาทำร้าย จิตใจเธอ

*
ไม่เพียงแต่เธอ ถูกเขาทิ้งไป ยังมีมากราย ถูกเขาทำร้าย
เจอคนไม่ดี หลีกหนีให้ไกล หนีไปให้ไกล จากคนอย่างนี้

**
คนเลว ไอ้คนอย่างนี้ มันคนเลว
ทำแบบนี้มันคนเลว ไอ้คนอย่างนี้มันคนเลว....


เสียไปแล้วใครเรียกคืนมาได้ เขาไม่สน เธอเจ็บปวดอย่างไร
ไม่เคยใส่ใจ ความรู้สึกของเธอ ถึงเวลา ต้องรักตัวเอง

ซ้ำ *, **

หนีไปให้ไกลจากคนอย่างนี้

SOLO ซ้ำ *, **, **

คนเลว ......

       

 
Copyright © 2006-2014. Lava Band. Powered by StoneMetalFire.com. All Rights Reserved.

   
     eXTReMe Tracker


Home BioGraphy DiscoGraphy Gallery Webboard Home BioGraphy DiscoGraphy Gallery Webboard