LAVA MUSIC ONLINEระหว่างเรา
เนื้อร้อง ทำนอง นำพล (โต) ณรงค์ ดนตรี นำพล (โต)


ด้วยความจำเป็น ที่เธอต้องไป และรักนี้ โดนทำลาย
เป็นความจำยอม ไม่มีหนทางแต่ใจยังมั่นคงต่อกัน
จะนานเพียงไร จิตใจเฝ้ารอ จะขอรักคืนดังเดิม
เรามองตากัน เรานั้นรู้ ไม่มีใครมาเข้าใจ

*
เรื่องระหว่างเรา สองคน แม้ดูสับสน แต่ก็เป็นทางรักของเรา

**
ฉันรู้ ว่าใจยังรักเธออยู่ ใจยังมีเธอ มีเธอเสมอ
ฉันรู้ ยิ่งนานวัน ยิ่งเจ็บ แต่ใจยังย้ำเตือน ว่ารักเธอไม่คลาย


ก่อนเคยมีกัน อยู่เคียงข้างกาย ร่วมฝัน ร่วมทางสวยงาม
จนมาถึงวัน ดั่งเป็นฝันร้าย เขาทำลาย ไม่ยอมเข้าใจ

ซ้ำ * , **

แต่ความเป็นจริงในวันนี้ สิ่งทีเหลือ คือ คำสัญญา
และอยากจะบอกให้เธอรู้ ไม่มีเปลี่ยนใจ ฉันคนนี้


SOLO ซ้ำ **, **

       

 
Copyright © 2006-2014. Lava Band. Powered by StoneMetalFire.com. All Rights Reserved.

   
     eXTReMe Tracker


Home BioGraphy DiscoGraphy Gallery Webboard Home BioGraphy DiscoGraphy Gallery Webboard